КАК ДА СТОИМ И СЕ ДЪРЖИМ В ЦЪРКВА

Бог е наш създател, наш небесен отец. Той е наш баща и ние сме Негови деца. Всеки храм е Негов дом, чиито врати са отворeни за всички, които желаят да Му гостуват и да го посетят; в който дом ние можем да разрешим всичките си житейски проблеми. Той е лечебница, в която получаваме изцерение. Затова … [Read more…]

Символ на вярата

Основи на Православната вяра Епископ Александр (Милеант) Какво е Символ на вярата? Символът на вярата е молитва, в която са изложени накратко и точно основните истини на православната вяра. Човек без вяра е като слепец. Вярата дава на човека духовно зрение, помагащо му да вижда и разбира същината на това, което ни заобикаля: как и … [Read more…]